Následující informace jsou pro montáže plastových i hliníkových cedulí. Přímo naše reklamní studio instalace nedělá, ale i tak máme možnost nabídnout profesionální a odborné řešení. Nabízíme možnost zajištění instalačního týmu kooperující firmy, která se na montáže specializuje. Výhodou tohoto týmu je, že má potřebné vybavení a cenné zkušenosti. Při zájmu o tuto variantu je postup následující. Jako první se zhotoví kalkulace ceny montáže na základě dodaných informací o místě umístění, nebo na základě zaměření místa členem týmu. Informace o místě umístění cedule jsou (má se na mysli) přesná adresa a upřesnění konkrétní plochy, včetně udání výšky spodní hrany cedule a popsání podmínek pro použití štaflí, žebříku, nebo lešení. Následně je zaslána kalkulace. U nás je cena finální a není v průběhu práce navyšována o dodatečné náklady. Kalkulace obsahuje nejen rozpočet, ale i konkrétní postup montáže včetně použitých kotvících prvků. Po schválení rozpočtu je určen termín bez zbytečného prodlení. Termín se snažíme přizpůsobit přání zákazníka. Následuje provedení nasmlouvané práce. Je to snadné a bez komplikací.

Montáž cedule
Montáž cedule