V téměř každý pracovní den standardně nabízíme rychlý tisk samolepek, s možností předání během dne zaslání objednávky a tiskových podkladů. Přesný čas možného převzetí hotové objednávky je sdělen před začátkem tisku. Možnosti rychlé výroby se liší dle aktuální vytíženosti a samotné náročnosti poptávané práce.

Ideální grafické podklady

Kvalita grafických podkladů má přímý vliv na rychlost výroby. Nejčastější nečekané zdržení je zapříčiněno řešení nevhodné kvality grafických podkladů, nebo nekompletností. Dodatečné řešení grafických dodělávek je časově náročné a je v těchto případech potřeba počítat s posunutím termínu dokončení výroby. Pro rychlý tisk samolepek musejí ideální grafické podklady zahrnovat:

Kvalitní grafické rozlišení

U rastrové grafiky pro velkoplošné samolepky doporučujeme hodnoty rozlišení v rozmezí 100-150 dpi. U rastrové grafiky pro malé samolepky doporučujeme hodnotu 300 dpi. Nejlepší tiskové výsledky jsou dosaženy u grafiky vektorové, v tomto případě se grafické rozlišení neudává. Kvalita vektorové grafiky se při změně rozměru grafiky nemění, je stále ideální. Pokud je to možné doporučujeme vektorovou grafiku upřednostnit před rastrovou.

Ořezová cesta

Jde o často opomíjenou nutnost, kterou musí každá grafika obsahovat. Naše výrobní technologie umožňuje dodatečný ořez samolepek do požadovaného tvaru i atypického a k tomu je potřeba vektorová ořezová cesta. Podle této ořezové cesty stroj po tisku samolepky ořízne.

Texty

Před zasláním finální grafiky doporučujeme zkontrolovat zda byly všechny texty převedeny na vektor. Převedením textů na vektor se zajistí zobrazení textů ve správném textovém fontu, bez převedení hrozí nahrazení textového fontu za jiný, podobný.

Spadávka

Jde o tiskařský termín, který označuje grafický přesah za úroveň finálního tvaru samolepky. Tento přesah je potřeba k potlačení výrobní nepřesnosti ořezu samolepek. Doporučujeme u každé grafiky spadávku 2mm.

Konkrétní grafický formát

Pro uložení grafiky doporučujeme tyto grafické formáty:
Rastrová grafika – JPG, PDF.
Vektorová grafika – AI, CDR, PDF.
Kombinace rastrové a vektorové grafiky – PDF.

Nově se občas setkáváme s problémem při otevírání souborů uložených z nejnovějších verzí grafických programů. Zjednodušeně řečeno starší verze grafických programů neumějí otevřít grafiky z programů novějších a to i od totožných značek. Tento problém má snadné řešení, doporučujeme vektorovou grafiku ukládat ve formátu EPS. Grafický formát EPS umožňuje uložení a otevření grafiky ve všech verzích grafických programů bez ztráty, nebo ovlivnění kvality.

Rychlý tisk samolepek
Tisk samolepek